چای کیسه ای چیست؟

چای کیسه ای چیست؟ چای کیسه ای یا چای پاکتی چیست؟ چای کیسه ای یا چای پاکتی که در ایران به اشتباه با نام چای نپتون شناخته شده است، به یک کیسه ی کوچک با محتویات چای خشک گفته می شود که جنس آن میتواند از کاغذ یا پارچه و … باشد. چای پاکتی برای …

چای کیسه ای چیست؟ Read More »