پیگیری ارسال سفارش

حتما پس از ثبت سفارش، برای پیگیری و یا استرداد کالا شماره سفارش خود را حفظ و نگهداری کنید. سفارش شما بعد از 3 الی 4 روز کاری به دستتان خواهد رسید. برای پیگیری سفارش خود مراحل زیر را انجام دهید: وارد سایت دمنوشدارو شوید. روی گزینه سفارش های من کلیک کنید. در این قسمت …

پیگیری ارسال سفارش Read More »